[NOR] Vanir inngår samarbeid med Kreftforeningen

article main image

Det er med stor glede og en god porsjon stolthet vi kan annonsere at vi inngår et samarbeid med Kreftforeningen, som gjør oss til støttespillere for det viktige arbeidet disse gjør. Vanir skal samarbeide tett med organisasjonen det kommende året, hvor Vanir vil bidra med opplysningsarbeid og fundraisers. Som e-sportsorganisasjon vil vi også kunne dele vår kompetanse med Kreftforeningen for å gi de et bedre innblikk i gaming- og e-sport-verdenen.

Motivasjonen for å nå ut til Kreftforening kom etter at flere av oss i Vanir ble gjort oppmerksomme på hvordan COVID-19 har påvirket de som er syke med kreft, og deres familie. Når pasienter og pårørende trenger all støtte de kan få fra familie, venner og helsevesenet, har pandemien ført til mindre besøkstid og store begrensninger som i mange tilfeller har vært til belastning for de involverte. Påkjenningen helsevesenet har blitt utsatt for det siste året er tydelig, og vi er utrolig takknemlige at Norge har organisasjoner som Kreftforeningen der ute. med ildsjeler som støtter opp og bistår for å gjøre en så vanskelig periode litt bedre for mange.

I nær framtid kommer vi til å annonsere vår første fundraising event. Vi har store planer og gleder oss til å fortelle mer om dette. Det viktigste for oss er å gjøre dette så riktig og bra som mulig. Sammen med Kreftforeningen vil vi også fortelle mer om deres arbeid, og hva du kan gjøre for å støtte opp under deres arbeid.

Ønsker du å bidra allerede idag, så er det til enorm hjelp om du kan bli medlem hos Kreftforeningen på https://kreftforeningen.no/stott-kreftforeningen/bli-medlem/. Dette koster 360 NOK per år. Dersom din organisasjon skulle ønske å hjelpe Kreftforeningen så finner man enkelt kontaktinformasjon på deres nettsider.