Menn, snakk om det!

article main image

Opp mot 5000 menn får prostatakreft årlig i Norge. Dette gjør kreftformen til landets største, men mange menn vil helst ikke prate om sykdommen.

Gratulerer med mannedagen alle menn. I forbindelse med mannedagen, Vanir Charity Month og vårt tette samarbeid med Kreftforeningen vil vi sette fokus på et viktig tema; Menn snakk om det!

Prostatakreft rammer altfor mange menn, og omfanget øker stadig. Derfor er det viktig å plassere en Blå sløyfe på brystet i november, for å vise at vi bryr oss om alle dem som er berørt av prostatakreft, sier Anne Lise Ryel, tidligere generalsekretær i Kreftforeningen.

Det lever om lag 52 000 menn som har overlevd prostatakreft i Norge i dag. Mange av dem opplever problemer med blant annet vannlating og seksuallivet. Slike utfordringer kan være vanskelig å snakke om, men jo mer åpenhet det er generelt i befolkningen, jo bedre blir det for den enkelte.

Prostatakreft er ingenting å skamme seg over og desto viktigere å snakke om. De som rammes trenger å høre at det går an å leve veldig gode liv etter sykdommen. Og for dem som opplever senskader, er det viktig å bli møtt med forståelse, sier Donjem.

Rundt én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av livet. Til å være den kreftformen som rammer flest nordmenn, så forskes det for lite i Norge.

For at flere skal overleve og at færre skal få senskader av prostatakreft, trengs det bedre verktøy for å sette en presis diagnose. Å støtte årets aksjon vil bety midler som kan bidra til å gi svar på utfordringene rundt prostatakreft, sier Ryel.

- Det er viktig at menn snakker om helsa si

Vår Mental Coach Peter Valderhaug har deler hva han tenker om dette viktige temaet:

Det er viktig at menn snakker om helsa si fordi det er med på å gi rom for å bli forstått. Når det er sagt, så hjelper det ikke å snakke om det hvis man ikke blir lyttet til. En mann vil heller holde kjeft enn å føle seg som en byrde. Hvis mannen opplever at partneren blir påvirket når han åpner seg holder han heller kjeft. Så det hjelper ikke å snakke om det hvis vi ikke jobber like mye med å skape et rom for å lytte til de mennene som åpner seg, forklarer han.
Det er flere menn enn kvinner som har kreft, men det hører vi ikke om. Det er en hel haug av mannfolk som sliter psykisk og de bærer alt sammen inne i seg. For meg personlig er det viktig å synliggjøre at det maskuline er et spektrum. En skala der det er lov til å føle, det er nemlig ingen standard for hvordan en mann skal være, men gjennom historien har en stereotypisk mann vært en stoisk beskytter og det er en generalisering få menn i dag føler seg en del av. Så, hvem skal da mannen være? Hva betyr det å være maskulin? Jeg tror at det blir enklere for menn å snakke om helsa si hvis mannens rolle og betydningen av maskulinitet tydeliggjøres. Gjennom mange år med et absolutt nødvendig likestillingsarbeid er mannens opplevde identitet skøvet litt inn i skyggen og det ser vi konsekvensene av nå. Jeg kan bare snakke om hvordan jeg har det hvis jeg er trygg på rammene rundt hva jeg kan bidra med. Hvis mannen er utrygg på det blir det enklere å bare holde det inni seg.

Så la oss sammen være med å skape et trygt rom for menn å snakke om det. Peter har tre tips til deg som ønsker å bidra til tryggere rammer for din mann:

1) la være å tolke mannen når han først åpner seg.
2) holde deg selv helt utenfor det mannen sier.
3) Hvis din ektemann åpner seg må du la han være hovedpersonen. Tre tilbake, still åpne spørsmål, omfavne han og si "Jeg elsker deg uansett jeg, mannen min, og når du vil snakke vil jeg lytte".

Menn, snakk om det!